هنر یعنی خلاقیت

کلاسهای علمی – هنری و مهارتی یکی دیگر از ارکان اهداف پژوهشکده بوده که با توجه به اهداف آموزش و ژرورش و نیاز دانش اموزان در کسب مهارتهای هنری و دست ورزی ، مدیران مجموعه را به تاسیس کارگاهی تحت عنوان کارگاه مهارت ترغیب نمود.

کارگاه مهارت علاوه بر آموزش مهارت های هنری ، دانش آموزان را در انجام پروژه های کاوش یاری نموده و مهارتهایی نظیر کار با چوب ، کار با فلز ، جواهر سازی ، انواع اریگامی ، آموزش انواع اتصالات در کار هنری ، قالی بافی و گلیم بافی ، عکاسی ، نقاشی و طراحی ، کاشی شکسته ، تابلوهای دکوراتیو ، کار با چرم و … را به دانش آموزان آموزش می دهد.

نتایج و دستاوردها

۱- تألیف کتابچه کمک آموزشی مهارت در پایه های اول تا سوم دبستان

۲- برگزاری تخصصی پودمان های کتاب کار و فناوری و کتاب فرهنگ و هنر

رج به رج، گره در گره

آموزش مهارت هایی نظیر قالی بافی و گلیم بافی از دیر باز دغدغه مدیران و تصمیم گیرندگان مجتمع بوده که به لطف الهی ، در سال ۱۳۹۳ مسئول کارگاه مهارت آن را به دانش آموزان آموزش داد و حاصل آن کیف هایی بود که دانش آموزان برای خود تهیه نمودند.