اهداف ورزشی مقطع متوسطه یک و دو

باتوجه به آموزش های داده شده از قبل واستعداد ها علاقه مندی دانش آموزان اقدام به انتخاب رشته مورد نظر خود میکنند که پس از گروه بندی در رشته های مختلف اعمم از رشته های سالنی مانند (هندبال-والیبال-بدمینتون-بسکتبال-داژبال)ورشته های شنا (کرال پشت -کرال سینه -قورباغه- پروانه-دیده بانی-ونجات غریق)زیر نظر مربیان متخصص  وباطرح درس های مدون شده از قبل آموزش های لازم را جهت معرفی به مسابقات درون مدرسه ای وبرون منطقه ای وفدراسیون جهت اخذ مدرارک معرفی نمایید.

افتخارات

کسب مقام اول هندبال استانی توسط متوسطه ۲درسال تحصیلی واعزام به مسابقات کشوری
کسب مقام اول ودوم شنای تیمی وانفرادی در مسابقات منطقه ای ۱۴۰۲
کسب مقام اول بدمینتون منطقه ای توسط متوسطه ۱درسال تحصیلی ۱۴۰۱