برنامه کانون ورزشی

این مؤسسه در سال ۱۳۷۴ توسط گروهی از خواهران متعهد آموزش و پرورش و حوزه علمیه در محلی مقابل حوزه علمیه چیذر با نام بانوی گرامی مجتهده‌ی معاصر، نصرت بیگم امین متوفی به سال ۱۳۶۲(ه .ش) و با هدف تعلیم و تربیت دختران مسلمان آغاز به کار نموده و در حال حاضر به واسطه توفیقات الهی در مکان آموزشی مناسبی با وسعت حدود ۴۰۰۰ متر مربع، واقع در منطقه ۳ آموزش و پرورش به فعالیتهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی خود ادامه میدهد. 

برنامه هفتگی ورزشی

این مؤسسه در سال ۱۳۷۴ توسط گروهی از خواهران متعهد آموزش و پرورش و حوزه علمیه در محلی مقابل حوزه علمیه چیذر با نام بانوی گرامی مجتهده‌ی معاصر، نصرت بیگم امین متوفی به سال ۱۳۶۲(ه .ش) و با هدف تعلیم و تربیت دختران مسلمان آغاز به کار نموده و در حال حاضر به واسطه توفیقات الهی در مکان آموزشی مناسبی با وسعت حدود ۴۰۰۰ متر مربع، واقع در منطقه ۳ آموزش و پرورش به فعالیتهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی خود ادامه میدهد. 

افتخارات

مقالات ورزشی

دانش آموزان در این روز(روزدوم  تماتیک سنگ و خاک ) به ادامه ی ساخت سد ، بازی با سفال و آموختن خواندن و نوشتن کلمه...

جلوه‌ی نور تو را تنها خدایت دید و بس / فاطمه! قدر تو را تنها علی فهمید و بس / در ایام فاطمیه سال ۱۴۰۰، دانش‌آموزان مقطع...

مراسم شهادت سردار همزمان با ایام فاطمیه با سخنرانی سرکار خانم نیلچی زاده ، مداحی سرکار خانم کاظم زاده و شعرخوانی رقیه برهانی دانش آموز...

گزارش-پیش-دبستان-بانوامین۱۴۰۰دریافت

ما اون روز احساس کردیم خیلی بزرگ شدیم، چون کسی اومد پیشمون که کارهای بزرگونه میکنه. خانم علمی!اون خیلی مهربون بود و خیلی چیزهای هیجان...