متوسطه یک

برگزاری نمایشگاه پودمان‌های کوتاه مدت تابستان

نمایشگاه پودمان های کوتاه مدت دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم در تاریخ ۸ مهر ماه برگزار شد .در این نمایشگاه کارهای روبان دوزی، مخمل بافی، جواهردوزی، نقاشی چهره، رزین و مینا کاری به نمایش گذاشته شد.

                 

Related Posts