قبل
بعدی
قبل
بعدی

یادگیری مبتنی بر عمل صالح

روش های آموزشی

آموزش پودمانی

هنر و مهارت

pre-registration

پیش ثبت نام

This year's program

برنامه ای امسال

Past and present news

خبر گذشته و حال

cool days

روز های باحال

Active learning

آموزش فعال

Ideal techniques

سال دنبال

زبان حال

درس افزار

سند رو به کمال

فنون ایدآل

اخبار

News

پست‌های اخیر

همهمتوسطه یک

چالش تحریف شخصیت قهرمانان ملی و ایرانی

۲۰ آبان ۱۴۰۲

آشنایی با مسئولیت های ما در برابر خداوند، جهان آفرینش، خانواده و...

ادامه مطلب

کارگاه مدیریت مالی

۱۷ آبان ۱۴۰۲

  در این کارگاه  در خدمت آقای حسینی از والدین محترم یکی...

ادامه مطلب

برگزاری نمایشگاه پودمان‌های کوتاه مدت تابستان

۲۳ مهر ۱۴۰۲

نمایشگاه پودمان های کوتاه مدت دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و...

ادامه مطلب