افتخارات

خانم علمی

ما اون روز احساس کردیم خیلی بزرگ شدیم، چون کسی اومد پیشمون که کارهای بزرگونه میکنه. خانم علمی!اون خیلی مهربون...

ننه سرما_پیش یک

امروز که اومدیم مدرسه، دیدیم برف‌‌ها اومدن پیش ما مهمونی؛ رفتیم توی حیاط تا ببینیم اونجاهم برف باریده یا نه...

اردوی مسجد

امروز یک روز خیلی خیلی هیجان انگیز برای منو دوستام بود؛ چون که امروز خاله های مهربون مارو بردند مسجد....

بی بی گل و ببعی

امروز بی بی گل از روستای قشنگشون اومده بود پیش ما؛ چون ببعی بازیگوش از مزرعه اومده بود پیش ما...