نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزشی کلاس های پودمانی افرا

جلسه دانش‌افزایی با سخنرانی جناب آقای دکتر عزیزی 

جلسه مهارت‌افزایی والدین در عصر ارتباطات و اطلاعات

نمایشگاه سه دهه تلاش مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها)

div>

 دومین جلسه دانش‌افزایی با سخنرانی جناب آقای دکتر عزیزی 

مروری بر بازدید اعضای انجمن اولیا و مربیان از مقاطع مجتمع آموزشی بانو امین (رها) 

جلسه دانش‌افزایی والدین با موضوع تربیت دخترانه با حضور جناب آقای دکتر عزیزی

برنده‎‌ی دومین جشنواره روش تدریس برتر