اطلاعیه ها, دبستان دو

اردوی راهیان پیشرفت

جنگ امروز، جنگ اقتصادی است و آوردگاه این جنگ در فناوری های بالا است.کار ویژه ی راهیان پیشرفت روایت این صحنه درگیری است. درگیری که شرکت های دانش بنیان در خط مقدم آن هستند و کارگران به مثابه رزمندگان آن مشغول فعالیت اند.راهیان پیشرفت سعی دارد تا با مردم جامعه وارد گفت و گو شود و صحنه درگیری این جنگ تمام عیار را برای عموم جامعه تبیین کند.

اهداف اردوی راهیان پیشرفت:

تقویت امید به آینده در میان دانش آموزان

آشنایی دانش آموزان با دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران

آگاهی دانش آموزان از پیشرفت های کشور در حوزه نانو،هسته ای، لیزر، پزشکی و …