اطلاعیه ها, دبستان دو

بازدید از سازمان ملی بهره وری

دیدار جمعی از دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین با رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران
یکی از نقاط تمرکز و اولویت سازمان ملی بهره‌وری ایران، تدوین برنامه‌هایی برای ارتقای بهره‌وری در وزارت آموزش و پرورش و اعتلای دانش بهره‌وری در میان دانش‌آموزان و کادر آموزشی است.
دانش‌آموزان در این دیدار با مفهوم بهره‌وری، چالش‌ها و نقاط قوت کشور در این حوزه آشنا شدند.