کودک متمایل و نیازمند است که ابتدا در وجود خود و در نهایت در برابر دیگران تصویری صحیح از هویت فردی اش داشته باشد و اشتراک ها و تمایزهای خود را با دیگران بشناسد تا بتواند در مسیر ارتقاء و تعادل آنها گام برداشته و انتخاب های صحیح و متناسب تری با واقعیت در طول زندگی اش داشته باشد و سعی خود را معطوف رشد و اصلاح فرصت ها و تهدیدهای فردی اش نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب دیگر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است