دبستان یک

کاوشگری در دبستان یک

جهت مشاهده کلیپ اینجا کلیک نمایید

کاوشگری با عنوان :وسیله‌ای بساز که بتوانی با آن زیر آب نفس بکشی!! 

با اهداف: مشاهده، پرسشگری،ایده پردازی،ساخت و اجرا و …