فارسی پایه ی سوم

آموزش جملات چند جزئی و شناخت اجزای اصلی در جمله به همراه بازی و فعالیت گروهی

علوم پایه ی سوم

معرفی انواع نیروهای کشیدن و هل دادن  و آثار آن ها در زندگی همراه با بازی طناب کشی ، ساخت قایق خمیری و قایق کاغذی و برگزاری مسابقه بین گروه ها ، املای بادکنکی و…