وبلاگ

اطلاعیه ها

تماتیک گیاه پایه سوم دانش اموزان در طی یک هفته در قالب فعالیت های گروهی – دست ورزی – ساخت کاردستی – فعالیت های هنری- با انواع گیاهان ‌ و بخش های مختلف آن آشنا شدند همچنین با ساخت وسایل بازیافتی و گذاشتن نمایشگاه تشویق به حفظ منابع طبیعی شدند

دبستان یک

 فارسی پایه ی سوم

آموزش جملات چند جزئی و شناخت اجزای اصلی در جمله به همراه بازی و فعالیت گروهی

دبستان یک

علوم پایه ی سوم

معرفی انواع نیروهای کشیدن و هل دادن  و آثار آن ها در زندگی همراه با بازی طناب کشی ، ساخت قایق خمیری و قایق کاغذی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است