این بخش جهت ارتباط با مخاطبین مجموعه ی بانوامین اعم از اولیاء، همکاران و مخاطبین بیرونی مجموعه از سال ۱۳۹۷ شروع به فعالیت نموده و در راستای اهداف مجموعه و برقراری راههای ارتباطی، به روزرسانی سایت مجموعه و اطلاع رسانی اخبار مجتمع را از کانالهای ارتباطی برعهده دارد.

این بخش کانالهای ارتباط با رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما، نشریات کثیرالانتشار و یا پیگیری انتشار فعالیتهای مجموعه را عهده دار است.

جهت ارتباط با این بخش میتوانید از طریق شماره های مجموعه اقدام نمایید. 

وظایف این معاونت

توسعه در فضای مجازی و ارتباط با مخاطبین

انتشار اخبار و اطلاعیه های مجموعه

 ارتباط یا رسانه های جمعی و انتشار محتواهای مجموعه و اطلاع رسانی آنها

توسعه و همکاری با مجموعه های همسو و هم راستا جهت پیشبرد اهداف کلان مجموعه با توجه به سند تحول بنیادین

آخرین اخبار مجتمع