کلیک کنید
قبل
بعدی

آموزش و یادگیری در  مجتمع بانوامین 

چرا باید مارا دنبال کنید؟

پیش ثبت نام

سند تحول بنیادین

تقویم آموزشی

درس افزار

آشنایی با متوسطه یک

مقطع متوسطه یک مجتمع آموزشی مجتهده بانوامین متولی رسمی تعلیم و تربیت در دوره نوجوانی در همه ساحت های تعلیم و تربیت مبتنی بر فطرت و بر اساس ویژگی های رشد نوجوان، تعالی بخش شخصیت او و طبق نظام معیار اسلامی و با مشارکت خانواده و بهره گیری از اساتید و کارشناسان خبره حوزه تعلیم و تربیت می باشد.

این واحد ماموریت دارد با تاکید بر شایستگی های پایه، زمینه دستیابی دانش آموزان به تثبیت هویت بر مبنای عقل ورزی و رسیدن به حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی به صورت نظام مند و متعادل در ساختاری کارآمد و اثربخش را فراهم سازد.

انجام این مهم، نقش زیرساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی در ادامه دوره دوم و ورود به دوره سوم خواهد داشت.

تازه‌ترین خبرها