انگیزشی پایه دوازدهم

انگیزشی موفقیت

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.


انگیزشی داستان یک دانه

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.


انگیزشی شماره ۱۳

برعکس عمل کن

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.


انگیزشی شماره ۱۲

بروشور انگیزشی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


انگیزشی شماره ۱۱

تغذیه

برای دریافت اینجا کلیک کنید.


انگیزشی شماره ۱۰

مهارتهای مطالعه

برای دریافت اینجا کلیک کنید.


انگیزشی شماره ۹

فرصت ناب جوانی

برای دریافت اینجا کلیک کنید.


انگیزشی شماره ۸

هرآنچه یک کنکوری برای موفقیت باید بداند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید


انگیزشی شماره ۷

رانندگی در زمان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.


انگیزشی شماره ۶

رسم مسیر زندگی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.


انگیزشی شماره ۵

دور آخر رو محکم تر بدو

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.


انگیزشی شماره ۴

برای مشاهده اینجا کلیک کنید.


انگیزشی شماره ۳

برای مشاهده اینجا کلیک کنید.


انگیزشی شماره ۲

برای مشاهده اینجا کلیک کنید.


انگیزشی شماره ۱

برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب دیگر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است