دبستان یک, گالری دبستان یک

خلاصه‌ای از فعالیت عملکردی در پایه اول در ترم یک ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با اهداف: ارزشیابی و رصد روان‌خوانی ، مهارت نوشتاری، درک مطلب، قدرت بیان، کار گروهی، دست ورزی، خلاقیت و …