دختران پایه ی چهارم با توجّه به داستان مجلّه ی رشد (شماره ی ۲) توانستند موضوع کلّی، موضوعات کوچکتر و تعداد بندهای یک متن را تعیین کنند و با بند مقدّمه و نتیجه گیری آشنا شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب دیگر