به منظور تدریس نکات مربوط به مبحث زاویه، از دست ورزی با کاغذ و مقوّا استفاده کردیم.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب دیگر