دفتر برنامه ریزی پایه دهم

جهت رویت فایل اینجا کلیک نمایید.

عملکرد مشاور بر اساس سند تحول بنیادین

جهت رویت فایل اینجا کلیک نمایید.

تبریک آغاز سال تحصیلی

دعوتنامه سومین جلسه تابستان

کارگاه تابستان:

کارگروهی و تحلیلی در مورد بررسی نیازهای خود در ابعاد مختلف زندگی

کارگاه روابط فردی و روابط موثر

جهت رویت فایل اینجا کلیک نمایید.

کارگاه تابستان: خودآگاهی بر نیازها و روابط موثر

آشنایی با نیازهای اساسی انسان در جهت خودآگاهی خویش

جهت رویت فایل اینجا کلیک نمایید.

دعوتنامه دومین جلسه تابستان

تقویم اجرایی تابستان پایه دهم


برای مشاهده تقویم اجرایی اینجا کلیک نمایید.

دعوتنامه اولین جلسه تابستان

گزارش اولین جلسه اولیای پایه دهم

برای رویت فایل اینجا کلیک نمایید.

خلاصه درس زیست یازدهم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.


خلاصه درس شیمی یازدهم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.


دفتر برنامه ریزی پایه دهم رشته ریاضی


دفتر برنامه ریزی پایه دهم رشته تجربی


دفتر برنامه ریزی پایه دهم رشته انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب دیگر