دبستان یک, گالری دبستان یک

ساخت شناسنامه پایه سوم در درس اجتماعی

با موضوع : ساخت شناسنامه با اهداف: آشنایی با شناسنامه و کاربردهای آن- آشنایی با اهمیت نگهداری از شناسنامه فعالیت : دانش اموزان با کمک کاغذ رنگی شناسنامه ساختند و با کمک گرفتن از کپی شناسنامه ، اطلاعات خود را وارد شناسنامه ی ساخته شده نمودند