برای تدریس مبحث اندازه گیری طول، از دانش آموزان خواسته شد ابتدا طول هایی را به کمک متر بسازند و با روش تدریس کتاب آشنا شوند.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب دیگر