سالروز میلاد حضرت زینب (س) -آذر ۱۴۰۱

اردوی سینما فرهنگ -آذر ۱۴۰۱

اردوی خانوادگی باغ پرندگان پایه اول - آبان ۱۴۰۱

پیش به سوی مهر در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در پایه سوم

هدیه ی معلمین کلاس اول برای با سوادی دانش آموزان کلاس اول

تدریس نشانه کـ ک در پایه اول

گزارش آموزش زمینه محور نور پایه سوم

گزارش تماتیک پایه دوم

گزارشی ازفعالیت تماتیک و فعالیت ماهانه آذر پایه اول

ریاضی پایه اول

ابتدا با استفاده از چینه و سپس با بازی ترازو و شرکت خود بچه‌ها مفهوم علامت مساوی بیان و نماد آن معرفی شد

درس هدیه های آسمانی در پایه دوم

دعای باران در درس هدیه های آسمانی پایه دوم

داستان مصور در درس کتابخوانی پایه اول

عدد ۱ در درس ریاضی پایه اول

ایجاد انگیزه نشانه ایـ یـ در درس فارسی پایه اول

تلفیق مداد شمعی در درس هنر پایه سوم

کار با پرگار در درس ریاضی پایه سوم

مراسم ۱۳آبان