اهداف برنامه :

هدف اصلی این نظام، زمینه سازی برای رشد مبتنی بر فطرت کودک زیر هفت سال، از طریق تامین و برآورده کردن تمایلات ریشه ای موثر و اساسی موجود در کودک چهار تا شش ساله،  می باشد.

( به پشتوانه ی مطالعات منسجم در زمینه ی مبانی اسلامی تربیت کودک و با تکیه بر نظام انسان شناسی جامع نگر اسلامی)

 

نتایج و دستاوردهای طرح:

نتایج و دستاوردهای طرح حاصل کار پژوهشی و اجرایی، پیرامون نظام تعلیم و تربیت اسلامی در هفت سال اول با تمرکز بر دوره‌ی پیش دبستانی به صورت یک کتاب جمع بندی گردیده است که به جهت توسعه‌ی طرح و اشتراک گذاری آن، در سه نسخه‌ی فارسی، عربی و انگلیسی تهیه گردیده است.

ضرورت طرح:

باتوجه به ضرورت تلفیق فعالیت های آموزشی و تربیتی جهت دستیابی به دانش آموز خروجی طراز جمهوری اسلامی ایران  این طرح از سال ۱۳۹۰ آغاز گردید و برنامه ی عملیاتی و محتوای آن با توجه به رویکردها و مبانی تعلیم و تربیت اسلامی در هفت سال اول و نیز تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند ملی برنامه درسی برنامه ریزی و اجرا گردید.

مبنای اصلی نظام تعلیم و تربیت علاقه محور (مبتنی بر علایق و تمایلات اصلی کودک)

زمینه سازی برای رشد مبتنی بر فطرت کودک، از طریق تامین و برآورده کردن تمایلات ریشه ای موثر و اساسی وجودی وی، می باشد. این مبنا با ایجاد بستری غنی و آزاد برای تجربه،  انتخاب و تصمیم گیری کودک امکان پذیر است. بستری که شامل پاسخی متناسب برای تمامی نیازهای گرایشی، شناختی و رفتاری کودک زیر هفت سال است.

لذا در این نظام، در نیمه ی اول سال ضمن تامین تمایلات اصلی و فطری کودک، ارتقای سطح مهارت های رفتاری و شناختی نیز  بصورت منحصر بفرد مورد توجه  قرار میگیرد. چرا که کودکی در آینده میتواند در اوج آرامش و شناخت، مسیر درست را تشخیص داده و انتخاب کند، که حد اقل یک بار با تمامی تمایلاتش بصورت کامل مواجه شده باشد و بر مبنای روایات و روانشناسی رشد اسلامی، موعد این مواجهه، فقط و فقط هفت سال ابتدایی زندگی است.

سپس در نیمه ی دوم سال، کودک وارد فرآیند چهارچوب پذیری و رشد عقل می شود و بر مبنای انتخابگری، تامل و مواجهه با نتایج انتخاب، کودک برای رسیدن به منفعت های عمیق تر (غایتگرایانه) وجودی اش صبر و تلاش می کند.

اعضای کار گروه طراحی نظام:

یک گروه مطالعاتی به پشتوانه ی تیم پژوهشی متخصص بیرونی مسئولیت برنامه ریزی عملیاتی این نظام آموزشی را در قالب روز بازی ها (متشکل از بخش هایی چون کاردستی ، لمس مواد خوراکی و ترکیب آنها، سفال و شن، نقاشی خلاق، قصه و نمایش، شعر و سرود، صبحانه و میان وعده ) و اردوهای مادر و کودک در پایه ی پیش دبستان اول و نیز  بازیکده های سفر به دور دنیا، بازی و تجربه، قصه و نمایش، ماهان و ماهور، نقاشی خلاق، کاردستی، سفال و شن، صبحانه و میان وعده  و اردوهای مادر و کودک در پایه ی پیش دبستانی دوم و همچنین طراحی نظام آموزش خانواده، عهده دار هستند.

شیوه ی پیشبرد اهداف:

شیوه ی اصلی پیشبرد اهداف نظام، بازی است. لذا تمامی اهداف مورد نظر  به صورت بازی محور، توسط تیم متخصص طراحی و به نحو ویژه ای  اجرا می شود.

همانطور که انتظار میرود ارتقای سطح مهارت های رفتاری و شناختی نیز به صورت کاملاً غیر مستقیم و از طریق بازی صورت می گیرد. برای مثال فعالیتهایی نظیر آموزش ساخت کار دستی نیز، بصورت دقیق و مرحله به مرحله از طریق بازی و نقش پذیری کودکان و مربی و به شیوه ی غیر مستقیم  منتقل می شود.

 

در این نظام، مربی یک هادی-هم بازی برای کودک تلقی گردیده و تمام تلاش مربیان بر این نکته است که هر کودک بتواند تمایلات ضروری متناسب با سنش را تجربه کند و سپس آنها را جهت دهد. مربیان در این شیوه با روش های مختلف همدلی کردن در مواقع مختلف آشنا شده و متناسب با موقعیت و با نگاه به اهداف نظام از آنها استفاده خواهند کرد. تمامی مربیان در این نظام برای پیشبرد این شیوه، دوره های تخصصی و کاربردی را گذرانده اند و در طول سال در طی جلسات مستمر با کارشناس اصلی پروژه، جلسات دانش افزایی خواهند داشت.

ارزیابی :

برای بررسی روند پیشرفت هر کودک در سه عرصه ی گرایشی، شناختی و رفتاری؛ مطابق با اهداف نظام آموزشی مرجع، شاخص های سنجش طی فرآیند مستمر و متناسب با وضعیت هر کودک، توسط مربیان و واحد آموزش و مشاوره ارزیابی شده و روی نمودار خواهد رفت.

در میان سال نیز کارنمایی از فعالیت های دست ورزی کودک خدمت اولیاء محترم ارائه می گردد.