وبلاگ

نویسنده: مرجان خدابنده لو

متوسطه یک

شبی در مدرسه / پایه نهم / ۱۳۹۸

از صبح تو پوست خودمون نمی‌گنجیدیم …حدود ساعت ۳ و نیم که مدرسه تعطیل شد، به سمت نمازخانه حرکت کردیم و با کمک سرکار خانم