کسب هفت رتبه سه رقمی در کنکور ۱۴۰۰

افتخاری دیگر از مجتمع آموزشی مجتهده بانو امینکسب هفت رتبه ی سه رقمی در کنکور ۱۴۰۰خداقوت به همه ی همکاران و کادر مجتمع بانو امین به خصوص همکاران کوشای متوسطه ی ۲و یک خسته نباشید جانانه به همه ی دخترای گل بانو امینی که نتایج درخشان کسب کردند این موفقیت گوارای وجود همه اعضای خانواده […]