متوسطه یک

آزمایشگاه فیزیک

در آزمون پایان نوبت فیزیک پایه هشتم، توانمندی دانش آموزان در قالب ۵ ایستگاه، سنجش شد.

دبستان دو

سنگ ها

سنگ ها و خصوصیات و کاربردآن ها با کاوشگران چهارم

دبستان دو

هنر و زیبایی

طراحی ، نقاشی با مداد رنگی ، ویترای و مهارت اموزی در کنار همکلاسی ها

دبستان دو

ارزشیابی عملکردی پخت کیک

کلاس پنجمی های خوشمزه با به کار گرفتن دانش آموخته شده در درس های ریاضی ، علوم ، فارسی ،

دبستان دو

همایش زلزله علوم ششم

در این همایش دانش آموزان با اجرای نمایش عروسکی ، ساخت ماکت ، بروشور و توضیح وسایل ضروری کیف نجات

متوسطه یک

کسب مقام نائب قهرمانی مسابقات هندبال

کسب مقام نائب قهرمانی مسابقات هندبال دختران مدارس منطقه ۳ توسط دانش آموزان متوسطه یک(فاطمه خصوصی، ثمینا ابراهیمی، پریا مالمیری،