پیش دبستان

جشن پروانه ها(پیش دبستان ۱)

گل دخترهای پیش دبستان ۱ تو یه جشن بسیار شاد و مهیج به مدرسه وارد شدند و سال تحصیلی خودشون

پیش دبستان

جشن غنچه ها(پیش دبستان ۲)

جشن ورود به مدرسه ی نوآموزان پیش دبستانی ۲ برگزار شد .جشن خیلی برای کودکان خاطره انگیز بود چون با