دبستان یک

 فارسی پایه ی سوم

آموزش جملات چند جزئی و شناخت اجزای اصلی در جمله به همراه بازی و فعالیت گروهی

دبستان یک

علوم پایه ی سوم

معرفی انواع نیروهای کشیدن و هل دادن  و آثار آن ها در زندگی همراه با بازی طناب کشی ، ساخت

گالری متوسطه دو

اردوی دریاچه شهدای خلیج فارس

اردوی دریاچه شهدای خلیج فارس به لطف الهی و مدد پروردگار بعد از حدود دو سال و نیم موفق شدیم

پیش دبستان

رستوران خمیری_ پیش یک

سلام سلام امروز که گل دخترا اومدن و به مدرسه، قشنگی و طراوت بخشیدن. با هم کلیی بازی کردیم .

پیش دبستان

همایش ثبت نام پیش دبستان ۱۴۰۲_۱۴۰۱

امروز مامان و بابای مهربون، من رو همراه خودشون آوردن یک جای خیلی هیچان انگیز. میدونید کجا؟! بله! پیش دبستانی.